שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: תלונה על טעות במתן תשובה ממשל"ט כליאה (פניית המוקד)
מסמכים אחרים | 11.7.2019
עדכונים
16.9.2019
בעקבות תלונת המוקד, מודה הצבא: מסרנו מידע שגוי לפיו עצור פלסטיני שוחרר לביתו; מדובר ב"אירוע חמור" – הנהלים יחודדו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב