שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: החלטה לפי סעיף 11א לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 [בעניין רג'בי]
מסמכים אחרים | 22.8.2019
עדכונים
15.9.2019
בעקבות שלילת מעמד הקבע של שני אסירים מירושלים המזרחית: המוקד עתר לבג"ץ לבטל את תיקון החוק המאפשר שלילת מעמד בשל "הפרת אמונים למדינת ישראל", וכן את החלטות השר בעניין השניים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב