שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נייר רקע לרגל ביקורו של מר ו.ה. אומבריכט, חבר מועצת הנשיאות של הוועדה הבינלאומית של הצלב האדום, 8-4 בדצמבר 1971
מסמכים אחרים | 4.12.1971
באדיבות עקבות: המכון לחקר הסכסוך הישראלי-פלסטיני
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב