שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הודעה לעיתונות: את הכיבוש אי אפשר להחביא
שונות | 24.6.2019
הודעה לעיתונות מאת עשרים ארגוני זכויות אדם התומכים באיש ארגון Human Rights Watch שישראל מתכוונת לגרש. הארגונים מדגישים שסגירת הגבולות בפני ארגוני זכויות אדם ופעילים לא תוכל להסתיר את התנהלות המדינה בשטחים הכבושים. הארגונים מצהירים שימשיכו לחשוף את הפרת זכויות האדם ולהיאבק בה עד סיום הכיבוש.
עדכונים
24.7.2019
עשרים ארגוני חברה אזרחית ישראלים נגד גירוש HRW מישראל: את הכיבוש אי אפשר להחביא
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב