שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: "תלונה על מניעת כניסה למרחב התפר עם בהמות משא" - מענה הצבא
מסמכים אחרים | 6.8.2019
תשובת הצבא לתלונת המוקד להגנת הפרט על כך שחיילים לא נותנים לפלסטינים שאדמותיהם נמצאות מצידה המערבי של גדר ההפרדה להגיע אליהן יחד עם בהמות המשא שלהם. הצבא מציין שהנהלים המתירים את המעבר חודדו "לגורמי השטח".
עדכונים
7.8.2019
בעקבות פניית המוקד: הצבא שב ומתיר לחקלאים להגיע לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" עם סוסים, חמורים ועגלות רתומות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב