שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: תלונה על מניעת כניסה למרחב התפר עם בהמות משא - פניית המוקד
מסמכים אחרים | 12.5.2019
תלונת המוקד להגנת הפרט בפני הצבא על כך שחיילים לא נותנים לפלסטינים שאדמותיהם נמצאות מצידה המערבי של גדר ההפרדה להגיע אליהן יחד עם בהמות המשא שלהם. המוקד טוען שאיסור חדש זה מהווה החמרה של מדיניות הצבא ומדגיש שבפקודות הצבא לא מצוינת כל מניעה של כניסה למרחב התפר עם בעלי חיים אלו.
עדכונים
7.8.2019
בעקבות פניית המוקד: הצבא שב ומתיר לחקלאים להגיע לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" עם סוסים, חמורים ועגלות רתומות
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב