שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"א 24217-05-19 חמיד נ' שירות בתי הסוהר פרוטוקול ופסק דין
פסיקה | 17.7.2019
קבלת עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לצעיר פלסטיני שאחיו כלוא בישראל לבקרו בבית הסוהר. בית המשפט קובע, בהסכמת הצדדים, כי אם הצעיר יגיש בקשה חדשה לביקור, בכפוף לכך שלא תהיה כל מניעה אחרת, יינתן לו היתר.
עדכונים
5.8.2019
בעקבות עתירה לבית המשפט: הותר לפלסטיני מירושלים המזרחית לבקר את אחיו הכלוא, לאחר נתק כפוי של קרוב לשנתיים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב