שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"א 24217-05-19 חמיד נ' שירות בתי הסוהר עתירת אסיר
כתבי בי דין | 12.5.2019
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לצעיר פלסטיני שאחיו כלוא בישראל לבקרו בבית הסוהר. הצעיר נעצר ונחקר באוגוסט 2017 ושוחרר כעבור כמה ימים בלא שהוגש נגדו כתב אישום. מאז המעצר ההוא הוגדר הצעיר "אסיר לשעבר" וביקורו אצל אחיו הגדול נאסר. בשל תנאי המאסר של אסירים ביטחוניים, האחים אינם בקשר טלפוני או אחר זה כשנתיים. המוקד טוען שהמדינה פוגעת באופן בלתי מידתי בזכות האחים לחיי משפחה ובכבוד האדם של שניהם, וכי עליה לנמק את הסירוב לביקור.
עדכונים
5.8.2019
בעקבות עתירה לבית המשפט: הותר לפלסטיני מירושלים המזרחית לבקר את אחיו הכלוא, לאחר נתק כפוי של קרוב לשנתיים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב