שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2316/19 המוקד להגנת הפרט נ' שירות בתי הסוהר תגובה ובקשה לדחיית העתירה על הסף מטעם המשיב
כתבי בי דין | 2316/19 | 20.6.2019
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט להנחות את שירות בתי הסוהר לאפשר לקטינים המסווגים כ"ביטחוניים" לקיים קשר טלפוני סדיר עם בני משפחותיהם. המדינה טוענת כי על המוקד היה להגיש עתירת אסיר לבית המשפט המחוזי. בנוסף טוענת המדינה שהיא בוחנת להתחיל בקרוב ניסוי שבמסגרתו תורחב האפשרות לקיים קשר טלפוני לציבור זה.
עדכונים
2.7.2019
אין קול ואין עונה: בג"ץ דחה על הסף את עתירת המוקד להתיר למאות הקטינים הפלסטינים הכלואים על ידי ישראל לקיים קשר טלפוני עם משפחותיהם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב