שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הודעה לעיתונות: דיון מחר בבית המשפט העליון: יש להתיר למאות הקטינים הפלסטינים הכלואים לקיים קשר טלפוני עם משפחותיהם
שונות | 30.6.2019
עדכונים
2.7.2019
אין קול ואין עונה: בג"ץ דחה על הסף את עתירת המוקד להתיר למאות הקטינים הפלסטינים הכלואים על ידי ישראל לקיים קשר טלפוני עם משפחותיהם
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב