שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 48326-12-18 עטיר ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פרוטוקול
מסמכים אחרים | 12.6.2019
פרוטוקול דיון בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לתת היתר כניסה ל"מרחב התפר" לפלסטיני שאדמותיו נמצאות מצידה המערבי של גדר ההפרדה. בתום הדיון, ובעקבות לחץ של בית המשפט, הסכימה המדינה לתת לאיש היתר כניסה למשך שנתיים "לפנים משורת הדין", בעודה עומדת על טענתה שכביכול אין תוקף משפטי למסמכים שסיפק מרשם הקרקעות שמנהלת הרשות הפלסטינית.
עדכונים
13.6.2019
הצבא דוחה בקשות להיתרי חקלאות ב"מרחב התפר" בעילה חדשה ומרחיקת לכת לפיה אין תוקף למסמכי טאבו מטעם הרשות הפלסטינית; בעקבות עתירת המוקד, ניתן לחקלאי הפלסטיני המסורב אותו ההיתר שניתן לו 19 פעמים קודם לכן
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב