שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 48326-12-18 עטיר ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | 20.12.2018
עדכונים
13.6.2019
הצבא דוחה בקשות להיתרי חקלאות ב"מרחב התפר" בעילה חדשה ומרחיקת לכת לפיה אין תוקף למסמכי טאבו מטעם הרשות הפלסטינית; בעקבות עתירת המוקד, ניתן לחקלאי הפלסטיני המסורב אותו ההיתר שניתן לו 19 פעמים קודם לכן
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב