שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 48326-12-18 עטיר ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | 20.12.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לתת היתר כניסה ל"מרחב התפר" לפלסטיני שאדמותיו נמצאות מצידה המערבי של גדר ההפרדה. האיש בשנות השישים לחייו ומתפרנס מחקלאות, וזה שמונה חודשים וחצי נאסרת כניסתו לשטח אף שבמשך שנים הוא קיבל היתרים לכך. עילות הסירוב לבקשת החקלאי הוחלפו שוב ושוב, ובין השאר נטען שהקרקע אינה מצויה ב"מרחב התפר". בכל פעם נדרשו ממנו מסמכים שונים, והפניות לא טופלו במועדן. המוקד טוען שהצבא פוגע באופן לא מידתי בזכותו של האיש לחופש תנועה ולקניין.
עדכונים
13.6.2019
הצבא דוחה בקשות להיתרי חקלאות ב"מרחב התפר" בעילה חדשה ומרחיקת לכת לפיה אין תוקף למסמכי טאבו מטעם הרשות הפלסטינית; בעקבות עתירת המוקד, ניתן לחקלאי הפלסטיני המסורב אותו ההיתר שניתן לו 19 פעמים קודם לכן
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב