שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: אישור לצורך השלמת הליך הסדרת מעמד במסגרת הליך איחוד משפחות __ אבו חאפז ובן אחיו __ אבו חאפז
מסמכים אחרים | 31.10.2018
עדכונים
27.3.2019
המוקד בעתירה לבג"ץ בשמו של צעיר פלסטיני הכלוא בכלא בישראל כ"שוהה בלתי חוקי" זה למעלה משנתיים: אלמלא הקפיאה ישראל את ההליכים לאיחוד משפחות בגדה המערבית, לא היה בסיס לכליאתו של הצעיר
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב