שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייתך בעניין מניעת מעברם של קטינים בני פחות מ-16 במחסום בדרכם לביקור בני משפחותיהם הכלואים - התייחסות מנה"ז איו"ש
מסמכים אחרים | 6.3.2017
עדכונים
15.4.2019
בעילה ביטחונית וללא כל נימוק, חותר הצבא להחמיר את דרישותיו בנוגע לכניסתם לישראל של ילדים פלסטינים בני 16 ומטה למטרת ביקור קרוביהם הכלואים בשטחהּ. בית המשפט המחוזי נמנע מלקיים דיון בעתירות המוקד בנושא
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב