שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 38848-12-18 - אלצאלחי ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מנהלית
כתבי בי דין | 38848-12-18 | 17.12.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לשתי אחיות בנות 13 ו-15 לבקר אצל אביהן הכלוא בישראל. השתיים לא ראו את אביהן כמעט שנה, ומעברן נמנע כבר שלוש פעמים בטענת מניעה ביטחונית. הואיל וכניסתם של קטינים בני פחות מ-16 לא מחייבת היתר או תיאום כלשהו, לא קיים בצלב האדום מנגנון להגשת בקשות להיתרים בשמם של קטינים. המוקד מבקש לדעת האם המדיניות הנהוגה ביחס לקטינים מתחת לגיל 16 השתנתה, ואם כן, מה מקור הסמכות לכך. כן טוען המוקד שבמניעת מעבר הקטינות מפירה המדינה את זכותן ואת זכותו של אביהן לחיי משפחה ופוגעת בעקרון טובת הילד.
עדכונים
15.4.2019
בעילה ביטחונית וללא כל נימוק, חותר הצבא להחמיר את דרישותיו בנוגע לכניסתם לישראל של ילדים פלסטינים בני 16 ומטה למטרת ביקור קרוביהם הכלואים בשטחהּ. בית המשפט המחוזי נמנע מלקיים דיון בעתירות המוקד בנושא
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב