שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
ערר 5591/18 - פלוני ואח' נ' משרד הפנים - רשות האוכלוסין וההגירה פסק דין
פסיקה | 5591/18 | 7.1.2019
עדכונים
8.5.2019
משרד הפנים בנוהל מתוקן: קטין שהורהו התושב מחזיק במעמד ארעי, זכאי להירשם במרשם האוכלוסין במעמד זהה
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב