שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: "תלונה על מניעת כניסה למרחב התפר עם אופניים חשמליים" - התייחסות מנה"ז איו"ש
מסמכים אחרים | 5.5.2019
החלטת הצבא לאשר לפלסטינים בעלי היתרי כניסה ל"מרחב התפר" להיכנס לאדמותיהם באופניים חשמליים. ההחלטה התקבלה בעקבות פניית המוקד להגנת הפרט בעניין.
עדכונים
6.5.2019
בעקבות פניית המוקד: הצבא שב ומתיר לחקלאים להגיע לאדמותיהם הלכודות ב"מרחב התפר" באמצעות אופניהם החשמליים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב