שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פרטוקול דיון והחלטה בבית הדין לביקורת משמורת - חיג'ה ואח' נ' מדינת ישראל - רשות ההגירה
פסיקה | 2.5.2019
עדכונים
20.5.2019
בעקבות התערבות המוקד: נבלמה כוונת ישראל לגרש לירדן פלסטיני המתגורר מאז ילדותו בגדה המערבית. האיש שוחרר לביתו לאחר שהוחזק כשלושה חודשים באגף כליאה לשוהים בלתי חוקיים
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב