שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2018 - תשובה חלקית
מסמכים אחרים | 11.3.2019
תשובה חלקית של משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע בעניין שלילת מעמדם של תושבי ירושלים המזרחית בשנת 2018. משרד הפנים מדווח שבשנת 2018 נשלל מעמדם של 13 תושבים, בהם ארבע נשים, וכי הושב מעמדם של 55 מתושבי העיר. כן מוסר המשרד שלא השתנתה מדיניותו שלא לשלול את מעמדם של תושבים שגרים בשכונות התפר בירושלים או שעברו לגור בגדה המערבית, ואף לא של תושבים השוהים בחו"ל ומקפידים לבקר בישראל לפחות אחת לשבע שנים.
עדכונים
29.4.2019
משרד הפנים במענה לבקשת חוק חופש המידע: בשנת 2018 נשלל מעמדם של 13 פלסטינים מירושלים המזרחית. זהו מספר הפקעות המעמד הנמוך ביותר מאז החל המוקד במאבקו במדיניות "הטרנספר השקט"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב