שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 73547-12-18 צביח נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | 31.12.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לפלסטינית בת 69 משכם לבקר אצל בנה הכלוא בישראל. הרשויות מנעו את ביקורה במשך יותר משנתיים וחצי בטענה שאינה אמו, אף שתעודת הלידה שהוגשה להן מפריכה טענה זו ואף שהביקורים התאפשרו קודם במשך שנים. המוקד טוען שהמדינה מפירה את זכות האישה ובנה לחיי משפחה ומדגיש ששלילת הביקור היא החלטה שרירותית המנוגדת לכללי המנהל התקין ומתעלמת מתיעוד הקשר המשפחתי ביניהם.
עדכונים
20.3.2019
בשל התבצרות הצבא בטעותו, נמנע מאם מלבקר את בנה הכלוא בישראל במשך למעלה משנתיים: הביקור הותר רק בעקבות עתירת המוקד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב