שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2492/19 - אבו לילה נ' אלוף פיקוד המרכז פסק דין
פסיקה | 2492/19 | 16.4.2019
דחיית עתירה שהגיש מרכז ירושלים לסיוע משפטי וזכויות האדם (JLAC) נגד כוונת הצבא להרוס יחידת דיור בכפר א-זאוויה שבה גרה משפחתו של מבצע פיגוע דקירה וירי בצומת אריאל במרץ 2019. בית המשפט, שלא דן בטענות העקרוניות נגד הריסת בתים עונשית, קובע שמתקיימים התנאים להריסת הבית וכי הצו שהוצא מוגבל ליחידת הדיור של המפגע. כן נקבע שהמפקד הצבאי פעל באופן סביר ומידתי "בנקטו צעדים אפקטיביים שימזערו את הפגיעה לשאר חלקי המבנה, תוך הבטחה שבני משפחת המחבל לא יישארו בלי קורת גג", וכי אין כל עילה להתערבות בשיקול דעתו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב