שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2322/19 - רפאעיה ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית פסק דין
פסיקה | 2322/19 | 11.4.2019
דחיית עתירת המוקד להגנת הפרט להימנע מהריסת שתי דירות בחברון המשמשות למגורי משפחתו של נאשם ברצח צעירה בפברואר 2019 סמוך לירושלים. בבית גרים הוריו של הנאשם ואחיו. בית המשפט דוחה את טענות המוקד בנוגע למצבו הנפשי של המפגע ואת הטענה שהתגורר בקומה השנייה בלבד, וקובע שקיימת זיקה בינו לבין שתי הדירות. בנוסף קובע בית המשפט שאף כי משפחת המפגע מוקיעה את מעשיו, אין מקום להתערבותו בהחלטה על ההריסה. השופט קרא קובע בדעת מיעוט שיש להסתפק בהריסת הדירה בקומה השנייה, ושהריסת דירת הורי המפגע חורגת מהנדרש לצורכי הרתעה, מהווה ענישה קולקטיבית אסורה, ופוגעת באופן לא מידתי ברכושם של חפים מפשע.
עדכונים
14.4.2019
בג"ץ דוחה שתי עתירות שהגיש המוקד נגד צווי הריסה עונשית ומתיר את הריסתן של שלוש דירות בגדה המערבית: השופט קרא בדעת מיעוט סובר כי הריסת שתי דירות במקרה האחד הינה פגיעה לא מידתית בחפים מפשע
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב