שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
המוקד להגנת הפרט מציין 30 שנים של הגנה על זכויות אדם
דוחות | 16.12.2018
סיכום 30 שנות פעילות של המוקד להגנת הפרט.
עדכונים
16.12.2018
המוקד להגנת הפרט מציין 30 שנים של הגנה על זכויות אדם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב