שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הזכות של כלואים ביטחוניים קטינים לקשר טלפוני עם בני משפחה - פניית המוקד
מסמכים אחרים | 9.6.2016
בקשת המוקד להגנת הפרט משירות בתי הסוהר להתיר לקטינים המסווגים כ"ביטחוניים" לקיים קשר טלפוני סדיר עם בני משפחותיהם. המוקד טוען שמניעת הקשר פוגעת בזכויות היסוד שלהם ומתעלמת מצורכיהם כבני אדם בכלל וכקטינים בפרט. המוקד מציין שאיסור שיחות טלפון אינו מוגבל בזמן, אינו משתנה ואף אינו כפוף לבדיקה פרטנית, וכי הוא חל על כלל האסירים הביטחוניים באופן שווה, לרבות הקטינים שבתוכם. המוקד טוען שהמניעה נוגדת את הדין הבינלאומי ואת החוק הישראלי.
עדכונים
3.4.2019
המוקד בעתירה לבג"ץ: יש להתיר למאות הקטינים הפלסטינים הכלואים בישראל ובכלא עופר שבגדה המערבית לקיים קשר טלפוני עם משפחותיהם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב