שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הזכות של כלואים ביטחוניים קטינים לקשר טלפוני עם בני משפחה - מענה שב"ס
מסמכים אחרים | 27.7.2016
תשובת שירות בתי הסוהר לפניית המוקד להגנת הפרט לאפשר לקטינים המסווגים כ"ביטחוניים" לקיים קשר טלפוני סדיר עם בני משפחותיהם. שירות בתי הסוהר טוען שהשימוש בטלפון אינו מוגדר כזכות של האסירים הפליליים, וכי בית המשפט העליון הכיר בחוקיות ההגבלות על האסירים הביטחוניים, ובהן ההגבלה על קשר טלפוני.
עדכונים
3.4.2019
המוקד בעתירה לבג"ץ: יש להתיר למאות הקטינים הפלסטינים הכלואים בישראל ובכלא עופר שבגדה המערבית לקיים קשר טלפוני עם משפחותיהם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב