שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998 שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2018
מסמכים אחרים | 3.1.2019
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2018. המוקד מבקש לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל, ופילוח של הנתונים לקטינים ונשים; על העילות לשלילת המעמד; ועל החזרת מעמד התושבות, בפרט כמה בקשות להשבת מעמד הוגשו בשנת 2018 וכמה אושרו, בפילוח לפי שנים. בנוסף מבקש המוקד לדעת האם חל שינוי במדיניות משרד הפנים שלא לשלול את מעמדם של תושבים בשל מגוריהם ב"שכונות התפר" של ירושלים, או במדיניותו כלפי תושבי קבע שעברו להתגורר בגדה המערבית.
עדכונים
29.4.2019
משרד הפנים במענה לבקשת חוק חופש המידע: בשנת 2018 נשלל מעמדם של 13 פלסטינים מירושלים המזרחית. זהו מספר הפקעות המעמד הנמוך ביותר מאז החל המוקד במאבקו במדיניות "הטרנספר השקט"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב