שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: ביטול מינויים של שני דיינים לבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראל
מסמכים אחרים | 17.3.2019
דרישת האגודה לזכויות האזרח וחמישה ארגוני זכויות אדם נוספים, בהם המוקד להגנת הפרט, מן היועץ המשפטי לממשלה לבטל את מינוים של דיינים לבית הדין לעררים. הארגונים טוענים כי מינוי הדיינים מהווה תעמולת בחירות וכי הודעת שרת המשפטים עליו מדגישה את הרקע שממנו באו ולא את כישוריהם. הארגונים מוסיפים שלפי הנחיית היועץ על השרים לנהוג איפוק בהפעלת סמכויותיהם לגבי עניינים שאין כורח להכריע בהם בתקופת מערכת הבחירות. הארגונים מדגישים כי "מינוי משיקולים זרים הוא פסול תמיד, אך חומרתו יתרה בשעה שמדובר במינוי לתפקיד שיפוטי, הקשור קשר הדוק לזכויות אדם".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב