שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: _____ ר', ת"ז ______, קטין תושב ירושלים – תלונה על אלימות
מסמכים אחרים | 12.11.2018
תלונת המוקד להגנת הפרט בפני היחידה לחקירת סוהרים על חשד להתעללות של סוהרים בקטין פלסטיני, חולה סוכרת, בעת הבאתו לדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים. לתלונה צורפו תמונות שצילם אבי הקטין. כיוון שאין זה מקרה יחיד, המוקד מעלה חשש לקיומו של יחס בלתי אנושי ואכזרי כלפי עצורים במהלך נסיעתם בין מתקן הכליאה ובית המשפט, ומציין שהמעשים מפירים את הדין הישראלי, את האמנה בדבר זכויות הילד ואת האמנה נגד עינויים. המוקד מבקש שהיחידה תמגר את האלימות ותחקור את התלונה בענייניות.
עדכונים
25.3.2019
אלימות סוהרי יחידת נחשון כלפי קטינים פלסטינים כלואים – תלונות ליחידה הארצית לחקירת סוהרים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב