שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הקטין ד. , ת"ז , מירושלים ערר על ההחלטה שלא לפתוח בחקירה
מסמכים אחרים | 24.1.2019
הודעת המדינה בערעור המוקד להגנת הפרט על דחיית עתירתו לבית המשפט המחוזי להורות למדינה לרשום כתושבי קבע את שני ילדיהם הקטנים של תושב ירושלים המזרחית ואשתו תושבת הגדה המערבית. המדינה מעדכנת כי, כפי שהוסכם בדיון, זומן האיש לריאיון במשרד הפנים והביא מסמכים נוספים. בעקבות זאת הוחלט להכיר באבהותו של האיש ללא צורך בבדיקת אבהות, וכי מעמדם של הילדים יוסדר בכפוף להשלמת מסמכים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב