שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מחאה חריפה ודרישה בעניין מינויים של עו"ד חנניה גוגנהיים ועו"ד שלמה ויזן לכהן כדיינים בבתי הדין לעררים
מסמכים אחרים | 13.3.2019
עדכונים
14.3.2019
המוקד להגנת הפרט במחאה חריפה לשרת המשפטים וליועץ המשפטי לממשלה: מינוים של דיינים חדשים לבתי הדין לעררים במהלך תקופת בחירות הוא בבחינת מחטף פסול
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב