שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תצהירו של מ.ו.ח. (קטין) אודות חקירתו על ידי השב"כ
מסמכים אחרים | 9.5.2017
עדכונים
5.3.2019
התעמרות בקטינים בחקירות שב"כ במתקן חקירות פתח תקווה – תלונות ליחידה לבירור תלונות נחקרים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב