שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תצהירו של מ.כ.ח. (קטין) אודות חקירתו על ידי השב"כ
מסמכים אחרים | 7.11.2018
עדותו של קטין פלסטיני ממחנה הפליטים בלאטה שנעצר באזור ההתנחלות אלון מורה. הקטין מתאר מסכת של התעללות שעבר לדבריו על ידי חיילים וחוקרי שב"כ מרגע מעצרו ועד שנכנס לכלא. לדבריו, נאסר עליו לדבר עם עורך דין, והוא אולץ לחתום על טופס בעברית אף שאינו מבין על מה חתם.
עדכונים
5.3.2019
התעמרות בקטינים בחקירות שב"כ במתקן חקירות פתח תקווה – תלונות ליחידה לבירור תלונות נחקרים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב