שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
תצהיר אודות אלימות שוטרים במעצר וחקירה של קטין (א.ס.)
מסמכים אחרים | 27.11.2018
תצהיר של קטין פלסטיני שנעצר בביתו בסילוואן שבירושלים המזרחית, ששוטרים התעללו בו לטענתו בעת מעצרו וחקירתו. לדבריו, עם מעצרו כפתו אותו שוטרים באזיקי פלסטיק וכיסו את עיניו, הוא נלקח לתחנת המשטרה במגרש הרוסים ושם נהגו בו שוטרים באלימות. על פי התצהיר, חקירתו התקיימה שלא בנוכחות הוריו וניתן לו הסבר מעוות על זכותו להיוועץ בעורך דין. בנוסף, לדבריו, הוא אולץ לחתום על מסמכים בעברית אף שאינו דובר את השפה. לאחר שחרורו לקח אותו אביו לחדר המיון.
עדכונים
5.3.2019
התעללות קשה בקטין במשמורת משטרה – תלונה למחלקה לחקירות שוטרים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב