שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: תלונה על אלימות שוטרים נגד הקטין ____ ס'_____, ת"ז ______, מירושלים
מסמכים אחרים | 2.12.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט מהמחלקה לחקירת שוטרים לחקור חשד לאלימות שוטרים נגד קטין תושב סילוואן שבירושלים המזרחית בעת מעצרו. לפי עדות הקטין, שוטרים לקחו אותו מביתו בלי להציג צו מעצר, כפתו אותו באזיקי פלסטיק, כיסו את עיניו והיכו אותו בתחנת המשטרה שבמגרש הרוסים. לטענתו, החקירה בוצעה שלא בנוכחות הוריו וניתן לו הסבר מעוות על זכותו להיוועץ בעורך דין. העצור טען עוד כי הוא אולץ לחתום על מסמכים בעברית אף שאינו דובר את השפה. לאחר שחרורו לקח אותו אביו לחדר המיון. המוקד מצרף מסמכים רפואיים לתלונתו.
עדכונים
5.3.2019
התעללות קשה בקטין במשמורת משטרה – תלונה למחלקה לחקירות שוטרים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב