שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: __ ח', ת"ז ___, משכם חקירת קטין בשב"כ – תלונה בדבר חשד לשימוש כנגד עצור קטין באמצעי חקירה אסורים סימוכין: תלונתנו 97661 מיום 4.3.2018 (התלונה עודנה בטיפול)
מסמכים אחרים | 2.1.2019
עדכונים
5.3.2019
התעמרות בקטינים בחקירות שב"כ במתקן חקירות פתח תקווה – תלונות ליחידה לבירור תלונות נחקרים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב