שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 21676-01-19 - קפישה ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה דחופה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 21676-01-19 | 9.1.2019
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לאישה שבתה התינוקת זקוקה לטיפול רפואי מציל חיים לצאת לחו"ל דרך מעבר אלנבי. קדמה לעתירה זו עתירה אחרת שהמוקד הגיש בספטמבר 2018 להתיר לה לצאת עם בתה לטיפול רפואי בירדן, ורק לאחר העתירה ההיא הותרה יציאתה. המוקד פנה שנית בעקבות הידרדרות מצב התינוקת, אך הצבא מנע את יציאת האם עם בתה. המוקד טוען שהחלטת הצבא למנוע את יציאת האם היא שרירותית ולא מידתית, וכי היא פוגעת בזכות האם לחופש תנועה ובזכויות התינוקת לחיים ולגישה לטיפול רפואי.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב