שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 6143-12-18 אלוחידי ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה מינהלית
כתבי בי דין | 6143-12-18 | 3.12.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להתיר לפלסטיני תושב הגדה המערבית לצאת לחו"ל לצורך השלמת לימודים לתואר דוקטור. האיש יוצא את הארץ דרך קבע למטרות אקדמיות ומקצועיות. המוקד מביע חשש שהאיסור מגלם ניסיון של גורמי הביטחון ללחוץ על האיש לשמש כמשתף פעולה. המוקד מדגיש כי קיים איסור בדין הבינלאומי ללחוץ על תושב מוגן לשתף פעולה עם המעצמה הכובשת, ומוסיף כי המדינה פוגעת בזכויותיו של האיש לחינוך, לרכישת השכלה גבוהה, לחופש העיסוק, לפרנסה בכבוד ולחופש תנועה.
עדכונים
5.2.2019
בעקבות עתירת המוקד: הצבא איפשר לדוקטורנט לחינוך לשוב ללימודיו באלג'יריה, לאחר שיציאתו לחו"ל נמנעה שוב ושוב באמתלה ביטחונית, על רקע ניסיון פסול לגייסו כמשתף פעולה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב