שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: שחרור אסיר לביתו – האסיר _____ מרתג'א, ת"ז ___
מסמכים אחרים | 11.12.2018
עדכונים
7.2.2019
בזכות התערבות המוקד להגנת הפרט נמנע גירושו לרצועת עזה של אסיר המסיים לרצות את עונשו בכלא בישראל: ישראל נמנעת מלעדכן את כתובתו של האיש, למרות שעבר לגדה המערבית עוד בשנות ה-90
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב