שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: שחרור אסיר לביתו – האסיר _____ מרתג'א, ת"ז ___
מסמכים אחרים | 11.12.2018
פניית המוקד להגנת הפרט לשירות בתי הסוהר בעקבות כוונת האחרון לשחרר לרצועת עזה פלסטיני שיסיים את ריצוי עונשו בראשית 2019. האיש, יליד הרצועה, עבר לגדה המערבית במסגרת עבודתו בשנת 1997, כשהיה בן 18. הוא התחתן בגדה המערבית ובה נולדו לו שני ילדים. הוא ניסה כמה פעמים לעדכן את כתובתו במרשם האוכלוסין הפלסטיני אך לא קיבל כל מענה. המוקד טוען שגירוש האיש לרצועה מנוגד להתחייבות המדינה בפני בג"ץ, ולפיה לא יגורשו לעזה תושבי הגדה שעברו אליה לפני 2005. המוקד מציין שהגירוש יפגע בזכויות האיש ובבני משפחתו ושהוא מנוגד לדין הבינלאומי.
עדכונים
7.2.2019
בזכות התערבות המוקד להגנת הפרט נמנע גירושו לרצועת עזה של אסיר המסיים לרצות את עונשו בכלא בישראל: ישראל נמנעת מלעדכן את כתובתו של האיש, למרות שעבר לגדה המערבית עוד בשנות ה-90
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב