שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: ערר בעקבות טיפול לקוי בבקשה לקבלת "היתר לתעסוקה חקלאית במרחב התפר" ע"ש מר דאוד, ת"ז
מסמכים אחרים | 14.10.2018
עדכונים
2.12.2018
מלחמת ההתשה של הצבא בבנו של חקלאי שאדמתו לכודה ב"מרחב התפר": המאבק לחידוש היתרו לעיבוד החלקה ארך שנה תמימה והצריך פניות אינספור מטעם המוקד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב