שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מכתב מחאה והתרעה בדבר אישור הצעת חוק לגירוש משפחות מבצעי פיגועים בקבינט המדיני-ביטחוני ובוועדת השרים לענייני חקיקה
מסמכים אחרים | 19.12.2018
פניית המוקד להגנת הפרט לראש הממשלה בעקבות אישור שניתן בקבינט המדיני-ביטחוני ובוועדת השרים לענייני חקיקה להצעת החוק לגירוש משפחות של מבצעי פיגועים. המוקד טוען כי ההצעה מנוגדת לכל דין וכי לקידומה עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת, לא רק על המגורשים עצמם אלא גם על מדינת ישראל. המוקד טוען כי החוק יאפשר העברה בכפייה של אנשים, ובתוכם חפים מפשע, מביתם; הפרדתם ממשפחותיהם; הרחקתם מקניינם ורכושם, ממקורות פרנסתם ומסביבתם הפיזית והחברתית; והפיכתם לבני-בלי-בית. צעד דרקוני זה אסור על פי אמנת ג'נבה, והוא עולה לכדי פשע מלחמה הנושא עמו אחריות אישית כלפי המעורבים באישורו ובביצועו. המוקד מדגיש כי הגירוש מנוגד לפסיקת בג"ץ ולחוקי יסוד, ואף לחוות דעתם של ראשי מערכת הביטחון.
עדכונים
20.12.2018
המוקד לראש הממשלה ושר הביטחון: הצעת החוק לגירוש בני משפחות של מפגעים הינה פסולה בתכלית ויש לגׂנזה לאלתר
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב