שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 7961/18 נעאלווה נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית פסק דין
פסיקה | 6.12.2018
דחיית עתירתו של המוקד להגנת הפרט נגד הריסת הקומה התחתונה בבית משפחתו של מבצע פיגוע באזור התעשייה ברקן. הבית נמצא בכפר שווייכה וגרים בו הוריו של המפגע ואחותו. בית המשפט קובע כי אין מקום להתערב בהחלטת המפקד הצבאי על ההריסה, וכי היא סבירה ומידתית. כמו כן, בית המשפט משבח את החלטת הצבא שלא לכלול בצו ההריסה את הקומה השנייה בבניין, בהיעדר זיקה של המפגע אליה. בשולי פסק הדין מוסיף השופט קרא כי "יש מקום לדון, בהרכב מורחב, בשאלות שמעוררת הפעלת סמכות המפקד הצבאי להריסת בתים".
עדכונים
19.12.2018
בית נוסף נהרס בגדה המערבית באישור בג"ץ: בדיון נחשף כי צוואת המפגע כוללת התייחסות להריסת הבתים כאחד מהמניעים למעשה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב