שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6905/18 - נאג'י נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה | 6905/18 | 2.12.2018
דחיית עתירה נגד הריסת בית משפחתו של מבצע פיגוע במחנה הפליטים אל-אמערי במאי 2018. בית המשפט מתיר למדינה להרוס את המבנה, על ארבע קומותיו, אף שתחילה הוציאה המדינה צו רק לקומות הראשונה והרביעית. בית המשפט מקבל את עמדת המדינה כי השינוי בהחלטה "נבע משיקולים מקצועיים וענייניים גרידא". בית המשפט דוחה את טענות העותרים העקרוניות נגד השימוש בתקנה 119 וקובע כי "ישנה חשיבות רבה לכך שבית משפט זה ידבר בקול אחד לאחר שנפסקה הלכה מפיו". באשר לטענות העותרים לגבי יעילות ההריסה בהרתעת מפגעים עתידיים קובע בית המשפט כי "אנשי כוחות הביטחון הם הגורמים המקצועיים ובעלי המומחיות בסוגיה זו, ומשכך, לא בנקל יתערב בית המשפט בהערכותיהם המקצועיות".
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב