שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 46579-11-18 - עמרו ואח' נ' המפקד הצבאי לאיזור הגדה המערבית עתירה מנהלית
כתבי בי דין | 46579-11-18 | 20.11.2018
עדכונים
22.11.2018
הצבא ממשיך למנוע את כניסתם של ילדים פלסטינים לישראל לצורך ביקור קרוביהם הכלואים: המוקד עתר לבית המשפט המחוזי בשמו של ילד בן 13 שלא ראה את אחיו מזה שנתיים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב