שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשת מרשתך לקבלת היתר שהייה או רישיון ישיבה ארעי בישראל מטעמים הומניטריים מיוחדים - לפי ס' 3 א 1 לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003
מסמכים אחרים | 25.10.2018
החלטת הוועדה ההומניטארית לתת מעמד בישראל, בהתאם לבקשת המוקד להגנת הפרט, לפלסטינית תושבת הגדה המערבית שהתחתנה עם תושב ירושלים המזרחית. לבני הזוג שלושה ילדים, ואחד מהם סובל מבעיות רפואיות חמורות וזקוק להשגחה צמודה. האישה לא זכאית לקבל מעמד בישראל כיוון שטרם מלאו לה 25 שנה, גיל הסף הקבוע בחוק. הוועדה החליטה שהאישה זכאית להיתר שהייה בישראל בעיקר בשל מצבו של בנה, המוכר על ידי המוסד לביטוח לאומי כנכה בשיעור של 100%. הוועדה דחתה את בקשת המוקד להעניק לאישה מעמד של תושבת ארעית, הנבדל מהיתר שהייה בין השאר בכך שהוא מאפשר נהיגה. לדברי הוועדה, רצון האישה לנהוג בישראל כדי לקחת את בנה לטיפולים אינו טעם הומניטארי, וגם פלסטינים הנמצאים בהליך לאיחוד משפחות יכולים לבקש היתר מיוחד לנהוג בישראל.
עדכונים
20.11.2018
רק בעקבות עתירה לבג"ץ: אושרה בקשתה של פלסטינית, בת זוגו של תושב ירושלים המזרחית ואם לילד במצב בריאותי קשה, להיתר שהייה בישראל
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב