שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בקשה הומניטארית למתן מעמד בישראל במסגרת הליך לאיחוד משפחות ובקשה למתן קדימות לדיון בבקשה ובהעברתה להחלטת שר הפנים עבור הגב' גאבר, ילידת 1994 אשתו של מר גאבר
מסמכים אחרים | 15.5.2017
בקשה הומניטארית שהגיש המוקד להגנת הפרט בשמה של פלסטינית תושבת הגדה המערבית שהתחתנה עם תושב ירושלים המזרחית וזקוקה לקבל מעמד בישראל. בני הזוג התחתנו כשהאישה הייתה בת 20, אך על פי חוק האזרחות היא זכאית לקבל היתרי שהייה בישראל רק מגיל 25, ולכן לא עמד לרשותה מסלול להסדרת מעמדה. לבני הזוג נולדו שלושה ילדים, ואחד מהם סובל מבעיות רפואיות קשות. המוקד מבקש כי משרד הפנים ייתן לאישה מעמד של תושבת ארעית כדי שתוכל להשתתף בטיפול בילד ולהקל את הנטל שעל כתפי האב ואגב כך לאפשר לו לפרנס את משפחתו בכבוד. המוקד מדגיש כי אין כל מניעה ביטחונית או פלילית בעניין האישה.
עדכונים
20.11.2018
רק בעקבות עתירה לבג"ץ: אושרה בקשתה של פלסטינית, בת זוגו של תושב ירושלים המזרחית ואם לילד במצב בריאותי קשה, להיתר שהייה בישראל
[email protected] (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב