שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם - 43368-11-18 - הרשה ואח' נ' המפקד הצבאי לאזור הגדה המערבית עתירה מנהלית
כתבי בי דין | 43368-11-18 | 19.11.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה להתיר לפלסטיני שבבעלותו אדמה חקלאית בצידה המערבי של גדר ההפרדה להיכנס ל"מרחב התפר" כדי שיוכל לעבדה. בנוסף מבקש המוקד שבית המשפט יורה לצבא להפסיק לדחות בקשות להיתרים מסוג זה בטענה שהחלקה קטנה מדי. המוקד טוען כי האיש עיבד את אדמתו במשך שנים רבות ורק לאחרונה החל הצבא לסרב לבקשותיו בטענה שחלקתו קטנה מדי, וכי מניעת כניסתו לחלקה פוגעת קשות בפרנסתו ובזכויות היסוד שלו לקניין ולחופש תנועה. בנוסף טוען המוקד שהמדיניות החדשה מנוגדת לנוהלי המדינה ולהתחייבותה בפני בג"ץ.
עדכונים
19.11.2018
המוקד להגנת הפרט לבית המשפט המחוזי: יש להורות לצבא לבטל את מדיניותו השרירותית החדשה, לסרב לבקשות כניסה של חקלאים פלסטינים ל"מרחב התפר" בטענה כי חלקותיהם קטנות מדי ולא מצריכות עיבוד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב