שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 6896/18 - טעמה ואח' נ המפקד הצבאי בגדה המערבית ואח' עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 6896/18 | 26.10.2018
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות למדינה לתת היתר כניסה ל"מרחב התפר" לבנה של פלסטינית כדי שיוכל לעבד את אדמתה הנמצאת מצידה המערבי של גדר ההפרדה. המוקד מבקש שבית המשפט יורה לצבא להפסיק לדחות בקשות להיתרים בטענה שהחלקה קטנה מדי, ובפרט טוען המוקד שהחלקה גדולה מכפי שטוען הצבא. המוקד מציין שמפאת גילה המתקדם ומצבה הבריאותי אין האישה מסוגלת לעבד את אדמתה בעצמה, ומוסיף שמניעת כניסתו של הבן לחלקה פוגעת קשות בזכות האישה לקניין ובזכותו של הבן לחופש תנועה. המוקד מוסיף שמדיניות הצבא שלא לתת היתרי כניסה לחלקות קטנות פוגעת בצורה קשה ובלתי חוקית בקניינם של רבים.
עדכונים
19.11.2018
המוקד להגנת הפרט לבית המשפט המחוזי: יש להורות לצבא לבטל את מדיניותו השרירותית החדשה, לסרב לבקשות כניסה של חקלאים פלסטינים ל"מרחב התפר" בטענה כי חלקותיהם קטנות מדי ולא מצריכות עיבוד
16.5.2019
שופטי בג"ץ בביקורת על מניעת כניסתם של חקלאים פלסטינים ל"מרחב התפר" בעילה של "חלקה מזערית": הצבא נדרש להסביר את הסטייה מהעקרונות שהותוו בפסיקה באשר להבטחת זכויותיהם של בעלי הקרקעות
25.11.2019
נישול מאסיבי ללא אצטלה ביטחונית: לראשונה ישראל מונעת באופן גורף מבעלי אדמות בגדה המערבית גישה לקרקעותיהם שב"מרחב התפר", תוך הפרה בוטה של התחייבותה בבג"ץ
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב