שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לבירור אודות הנפקת היתרים לצרכי חקלאות במרחב התפר
מסמכים אחרים | 11.10.2018
עדכונים
12.11.2018
בשיא עונת מסיק הזיתים: הצבא הנפיק לבעלי אדמות פלסטינים היתרי כניסה ל"מרחב התפר" שתוקפם פחות מחודשיים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב