שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: היערכות לעונת מסיק הזיתים
מסמכים אחרים | 12.8.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא להיערך לעונת המסיק ולשמור במהלכה על זכויות תושבי "מרחב התפר" שאדמותיהם נמצאות ממערב לגדר ההפרדה. המוקד מזכיר כי בשל טיפול ממושך מדי בבקשות להנפקת היתרים או לחידושם נותרו בשנים קודמות חקלאים רבים ללא אישור כניסה לאדמותיהם בעונת המסיק. כדי למנוע את הישנות המקרים מבקש המוקד שהצבא יאריך אוטומטית היתרי כניסה העתידים לפקוע לקראת המסיק או במהלכו; ינפיק היתרים שתוקפם ארוך דיו; יכונן מנגנון לטיפול מהיר בהנפקה וחידוש מיידי של היתרים בתחילת עונת המסיק ובמהלכה; וידאג שכל השערים החקלאיים ייפתחו במועדים קבועים.
עדכונים
12.11.2018
בשיא עונת מסיק הזיתים: הצבא הנפיק לבעלי אדמות פלסטינים היתרי כניסה ל"מרחב התפר" שתוקפם פחות מחודשיים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב