שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם 60135-05-18 - דוויאת ואח' נ' כנסת ישראל ואח' עתירה מנהלית מתוקנת
כתבי בי דין | 60135-05-18 | 17.6.2018
עתירה מתוקנת של המוקד להגנת הפרט במסגרת הליך נגד החלטת שר הפנים לשלול את מעמדו של צעיר פלסטיני כתושב ישראל לאחר שהורשע בהריגת אזרח ישראלי. בעקבות הערת השופטים הוסרה בעתירה המתוקנת בקשה לשנות את התיקון לחוק האזרחות, שמכוחו ניתנה החלטת השר. המוקד טוען בעתירתו כי התיקון לחוק התקבל שנתיים וחצי לאחר המעשה, וכי בישראל יש חזקה פרשנית נגד תחולה למפרע של דברי חקיקה. בנוסף טוען המוקד כי שלילת התושבות של הצעיר מנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, למשפט הבינלאומי, לעקרון שלטון החוק ולחובת ההגינות השלטונית, וכי אין היא סבירה או מידתית. המוקד מדגיש שהאיש משתייך לאוכלוסייה הילידית של ירושלים ומעולם לא הייתה לאוכלוסייה זו חובת אמונים כלפי המדינה, שאליה סופחו בעל כורחם.
עדכונים
6.11.2018
בית המשפט המחוזי: הדיון בעתירות המוקד להגנת הפרט כנגד שלילת מעמדם של תושבי קבע מירושלים המזרחית בעילה של "הפרת אמונים" יועבר לבג"ץ מפאת חשיבות הנושא
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב